Med. psichologė - psichoterapeutė VILMA NICHOLS

125324726_997654760723093_13483682550333

Medicinos psichologė - psichoterapeutė Vilma Nichols - tai ne tik aukštos kvalifikacijos specialistė, bet ir empatiška, charizmatiška asmenybė. Jos karjera kupina specialybinių pasiekimų, o asmeninės savybės padeda lengviau užmegzti profesinį ryšį bei reflektuoti problematiką, dėl kurios kreiptąsi. Būdama maksimaliste, ji nuolat kelia profesinę kompetenciją ir įgyja naujų įgūdžių savo subtilioje, aukštos kvalifikacijos reikalaujančioje specialybėje. Med. psichologę - psichoterapeutę Vilmą Nichols šiuo metu dominančios profesinės sritys, kuriose ji gilina žinias, yra seksologija ir neuropsichologija. Kitos specializacijos sritys: nerimo / generalizuoto nerimo, depresijos, priklausomybių, OKS gydymas / terapija, šeimos / porų terapija, kita. Specialistė savo kasdienėje praktikoje taiko kognityvinę elgesio terapiją, į sprendimus sutelktą terapiją, hipnozės elementus ir schemų terapiją. Taip pat yra įvaldžiusi įvairias kitas technikas ir metodikas (meno, judesio, įvairias relaksacines technikas ir t.t.). Vilma Nichols atlieka įvairius psichologinius, asmenybės vertinimus. Veda mokymus bei seminarus. Periodiškai skaito pranešimus  konferencijose bei kongresuose. 

 

Specializacija

  • nuo 2019 iki dabar - LSMU Neuromokslų institutas - Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos podiplominės studijos

  • 2016 – 2018 - Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas - Sveikatos psichologijos magistro laipsnis

  • nuo 2017 - 2018 - Lietuvos hipnoterapijos institutas - Hipnopsichoterapijos podiplominės studijos

  • 2010 – 2016 - Klaipėdos universitetas - Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Praktika

Atlkta praktika Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale: Palangos Baltijos pagrindinė mokykla - tobulinti turimi ir įgyti nauji psichologo darbui reikalingi įgūdžiai.

 

Darbo patirtis

  • nuo 2020 m. iki dabar - Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

Psichologė. Projektinė veikla. Teikiu psichologines konsultacijas, vedu grupinius užsiėmimus bei mokymus / seminarus.

  • nuo 2020 m. iki dabar - UAB "SDG"

Psichologė. Projektinė veikla. Teikiu psichologines konsultacijas, vedu grupinius užsiėmimus bei mokymus / seminarus.

  • nuo 2019 m. iki dabar - Bendruomeniniai šeimos namai

Psichologė. Projektas „Paslaugų šeimai plėtojimas“. Teikiu psichologines konsultacijas, vedu grupinius užsiėmimus bei mokymus / seminarus.

  • nuo  2018 m. iki dabar - VŠĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

Medicinos psichologė. Nespecializuotų, specializuotų kvalifikuotų stacionarinių bei ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas. Konsultuoju pacientus, kuriuos konsultacijoms nukreipia gydantysis gydytojas; Atlieku ligonių psichologinę reabilitaciją, pravedu individualius arba grupinius psichologinės korekcijos užsiėmimus.

  • 2017 m. - 2018 m. - BĮ "Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras"

Psichologė. Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos, krizę išgyvenančioms šeimoms ir jų vaikams, jų šeimos nariams. Atlikau vaikų, laikinai likusių be tėvų globos, psichologinius įvertinimus, suteikiau psichologines konsultacijas. Konsultavau psichologinių problemų turinčius socialinės rizikos bei krizę išgyvenančias šeimos narius. Vykdžiau įstaigos darbuotojų konsultavimą.

  • 2016 m. - 2017 m. - Dūseikių socialinės globos namai

Medicinos psichologė. Ilgalaikės socialinės globos teikimas asmenims, turintiems negalią. Rūpinausi globos namų gyventojų bei darbuotojų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Vykdžiau globos namų gyventojų galių ir sunkumų įvertinimą. Konsultavau psichologinių ir asmenybės problemų turinčius gyventojus bei jų artimuosius ir darbuotojus. Organizavau ir vykdžiau terapinius užsiėmimus ir kt.

Pranešimai 

 

Vilma Nichols skaitė pranešimus tema: „Psichikos sveikatos slaugytojų fizinio aktyvumo, psichologinio atsparumo bei subjektyviai vertinamos sveikatos ryšys“.

Seminarai / kursai

 

Psichologinė diagnostika. Įvairių terapijų mokymai.

Pomėgiai

Vilma Nichols domisi naujovėmis, sportu, kelionėmis.