KOMANDA

Gyd. Greta Pečiulytė 

Gyd. urologė - estetinės med. gydytoja

Gyd. Ramunė Žilinskaitė - Tamašauskė

Gyd. vaikų chirurgė - vaikų urologė

Vilma Nichols

Med. psichologė - psichoterapeutė - hipnoterapeutė 

Dina Švenčionienė

Kineziterapeutė 

Bendrosios praktikos slaugytoja ir  klinikos vadybininkas

Rūpinasi užtikrinant Jūsų komfortą ir sveikatingumą klinikoje bei pacientų koordinavimą